Dodał: |

"Razem Przeciw Nienawiści" to nowy projekt Fundacji KLAMRA realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji z funduszy EOG. Projekt ma za zadanie zbudowanie platformy efektywnej współpracy organizacji promujących działalność antydyskryminacyjną oraz działalność na rzecz ochrony praw człowieka, a także przeciwdziałającym zachowaniom motywowanym nienawiścią i zjawisku mowy nienawiści. 

 

Działania w ramach projektu będą odbywać się na dwóch poziomach: lokalnym (w rejonie Żywca) oraz ogólnopolskim. Do wsparcia działań ogólnopolskich zaproszono 10 organizacji, działających w obszarze wspomnianym powyżej, są to: Stowarzyszenie Homo Faber, Fundacja Transfuzja, Projekt HejtStop, Stowarzyszenie Żydowskie Cukunft, Stowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita, Stowarzyszenie 9/12, Stowarzyszenie Nomada, Stowarzyszenie Pracownia Różnorodności, Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek, Fundacja Dialog-Pheniben, Fundacja Afryka Inaczej.

W ramach działań ogólnopolskich odbędą się cztery spotkania robocze, podczas których dyskutowane będą sposoby wspierania organizacji podejmujących problematykę walki z nienawiścią oraz wymieniane będą dobre praktyki na podstawie dotychczasowych doświadczeń poszczególnych miast. Efektem końcowym spotkań ma być multimedialna wystawa dotycząca problemu mowy nienawiści.

Więcej o projekcie: http://klamra.org/razem-przeciw-nienawisci 

 

Zachęcamy jeszcze raz do zapoznania się z publikacją Fundacji KLAMRA "Mow@ Miłości" (więcej o projekcie TUTAJ).

Skomentuj

Film Zobacz-Zrozum-Zareaguj (3Z)
ROMOWIE rumuńscy
Filmik z IV Forum ds. Lokalnych Polityk Migracyjnych we Wrocławiu

Aktualności
Archiwum

Projekt ‘MIEJSKI SYSTEM INFORMACYJNY I AKTYWIZACYJNY DLA MIGRANTÓW’ jest współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW realizowany był w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Projekt LOKALNE POLITYKI MIGRACYJNE - MIĘDZYNARODOWA WYMIANA DOŚWIADCZEŃ W ZARZĄDZANIU MIGRACJAMI W MIASTACH był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt ‘WARSZAWSKIE CENTRUM WIELOKULTUROWE’ był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW Projekt realizowany był przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.