Posted: |
Updated: |
Rate: 0 0

 

 

Spanish Library Wroclaw

5 Szajnochy Stwoj. dolnośląskie
http://ksiegarniahiszpanska.pl
Spanish Library Wroclaw
Email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel. 71 302 77 76

Muslim Educational Cultural Centre / Mosque

24 Kasprowicza Stwoj. dolnośląskie
http://www.islam.net.pl/
Muslim Educational Cultural Centre / Mosque
Email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel. 71 325 53 20

Jewish Information Center

9 Włodkowica Stwoj. dolnośląskie
http://wroclaw.jewish.org.pl/centrum-informacji/
Open everyday:
9.00-21.00
Jewish Information Center
Email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel. 71 787 39 02
Fax 71 787 39 02

Center for Jewish Culture and Education in the White Stork Synagogue

7-9 Włodkowica Stwoj. dolnośląskie
http://fbk.org.pl/new/en/
Synagogue is open on:

Monday - Thursday:
10:00 - 17:00
Friday, Sunday:
10:00 - 16:00

Comment

Projekt ‘MIEJSKI SYSTEM INFORMACYJNY I AKTYWIZACYJNY DLA MIGRANTÓW’ jest współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW realizowany był w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Projekt LOKALNE POLITYKI MIGRACYJNE - MIĘDZYNARODOWA WYMIANA DOŚWIADCZEŃ W ZARZĄDZANIU MIGRACJAMI W MIASTACH był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt ‘WARSZAWSKIE CENTRUM WIELOKULTUROWE’ był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW Projekt realizowany był przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.