Posted: |
Updated: |
Rate: 0 0

Emergency numbers

112: shared number for all emergency services

999: Ambulance

998: Fire Brigade

997: Police

986: Municipal Police

994: Water Supply – Sewage Emergency

993: Heating System Emergency

992: Gas Emergency

991: Electricity Emergency

981: Road Assistance

71 770 22 22: Crisis Management Center

601 100 100: WOPR – Water Rescue Team

 

Information hotlines:

71 3443 111: Tourist Information Centre

71 342 01 85: Lower Silesian Tourist Information Centre

71 77 24 950: Information Point for Foreigners

71 321 72 71, 71 321 72 70, 71 325 08 89: MPK Hotline (Monday – Friday 7:00-20:00)

19 757: Polish Railways (PKP) Hotline

703 20 20 20: Polish Railways (PKP) Hotline – Regional Connections

800 022 222: Polish Railways (PKP) Hotline for Disabled Persons – Regional Connections (Monday – Friday, except holidays 7:30-18:00)

703 400 444: Polbus PKS Hotline

Municipal Office in Warsaw Hotline

71 777 77 77: Consultants of Municipal Office in Wroclaw

Other useful numbers

Emergency Shelter: 71 799 89 06 (24h)

Veterinary Ambulatory: 71 337 36 36 (24h)

Provincial Sanitary-Epidemiological Station in Wroclaw: 0605 883 227 (24h)

Lost and Found Office: 71 376 08 96 (Wednesday 8:30-16:00, other working days 8:00-14:00)

MPK Wroclaw Customer Service 71 321 72 71 (Monday-Friday 8:00-20:00)

MPWiK Customer Service 71 34 09 655 (Wednesday 8:00-17:00, other working days 8:00-15:00)

Municipal Consumer Advocate 71 777 75 59

Helpline for Children 116 111 (free line)

The Ombudsman for Children Helpline 800 12 12 12

“Niebieska Linia” Helpline for Victims of violence 801 120 002 (Monday-Saturday: 8:00-22:00, Sunday and holidays: 8:00-16:00)

Hotline for children witnessing violence at home 71 340 38 03

Notifications on missing people 801 24 70 70 or 22 654 70 70 (24h ITAKA Foundation Helpline)

Comment

Projekt ‘MIEJSKI SYSTEM INFORMACYJNY I AKTYWIZACYJNY DLA MIGRANTÓW’ jest współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW realizowany był w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Projekt LOKALNE POLITYKI MIGRACYJNE - MIĘDZYNARODOWA WYMIANA DOŚWIADCZEŃ W ZARZĄDZANIU MIGRACJAMI W MIASTACH był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt ‘WARSZAWSKIE CENTRUM WIELOKULTUROWE’ był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW Projekt realizowany był przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.