Posted: |
Updated: |
Rate: 0 0

The metered parking zone

The metered parking zone in Wrocław is administered by Zarzad Drog i Utrzymania Miasta
49 Długa St, 53 - 633 Wrocław
Customer service office
Tel. +48 71 376 07 34 or 376 07 92
www.zdium.wroc.pl

The basic method of charging the parking fees for leaving a vehicle within the metered parking zone are parking meters. The parking meters accept fees in cash, credit cards, mobile phone or URBANCARD.

Attention – the parking meters does not provide change. After paying the fee, the parking meter will provide a parking ticket which should be placed on a windscreen in a well seen place allowing control.

When paying via mobile operators: mPay, mobilParking or Skycash a driver should place the operator’s card on the windscreen (available in City Parking Group and ZDiUM Customer Service Office).

The parking meter personalizes the parking ticket according to registration number of a car. The number is printed on a ticket.

Attention! The systems demands registration number consisting of 7 digits, if your car is registered with 5 digit number on the end of the number type 00. If your number is longer, do not type the last digits of the number.

Parking fees in the metered parking zone in Wrocław are in force on working days between 9:00 and 18:00, and on Saturdays between 9:00 and 14:00.
The amounts of parking fees are different depending on where the vehicle is parked.

Parking fee rates in zone A:

1. in the first hour of stay the total amount of rate is 3.00 PLN for one hour of parking a vehicle; depending on the actual time the vehicle is parked, this amount differs:
•    for the first 20 minutes, or less, of parking a vehicle – the amount of parking fee is 0.50 PLN,
•    for the second 20 minutes, or less, of parking a vehicle – the amount of parking fee is 0.50 PLN,
•    for the third 20 minutes, or less, of parking a vehicle – the amount of parking fee is 2.00 PLN.
2. the total amount of parking fee for a second hour of stay is 3.60 PLN;
3. the total amount of parking fee for a third hour of stay is 4.30 PLN;
4. the total amount of parking fee for a forth hour, and for any following hour, of stay is 3.00 PLN.

Parking fee rates in zone B:

1. in the first hour of stay the total amount of rate is 3.00 PLN for one hour of parking a vehicle; depending on the actual time the vehicle is parked, this amount differs
•    for the first 20 minutes, or less, of parking a vehicle – the amount of parking fee is 0.50 PLN,
•    for the second 20 minutes, or less, of parking a vehicle – the amount of parking fee is 0.50 PLN,
•    for the third 20 minutes, or less, of parking a vehicle – the amount of parking fee is 2.00 PLN.
2. the total amount of parking fee for a second hour of stay is 3.15 PLN
3. the total amount of parking fee for a third hour of stay is 3.30 PLN
4. the total amount of parking fee for a forth hour, and for any following hour, of stay is 3.00 PLN.

Parking fee rates in zone C:

1. in the first hour of stay the total amount of rate is 2.00 PLN for one hour of parking a vehicle; depending on the actual time the vehicle is parked, this amount differs
•    for the first 20 minutes, or less, of parking a vehicle – the amount of parking fee is 0.50 PLN,
•    for the second 20 minutes, or less, of parking a vehicle – the amount of parking fee is 0.50 PLN,
•    for the third 20 minutes, or less, of parking a vehicle – the amount of parking fee is 1.00 PLN.
2. the total amount of parking fee for a second hour of stay is 2.10 PLN
3. the total amount of parking fee for a third hour of stay is 2.20 PLN
4. the total amount of parking fee for a forth hour, and for any following hour, of stay is 2.00 PLN.
Additional fee for failing to pay the parking fee arising from leaving a vehicle within the metered parking zone is 50.00 PLN.

Subscription fees for parking a vehicle in zone A

1. for subscription type I
•    for one month 10 PLN
•    for six months 50 PLN
•    for one year 100 PLN

2. for subscription type N
•    for one month 10 PLN,
•    for six months 50 PLN,
•    for one year 100 PLN.

3. for subscription type GK (joint fee for parking a vehicle in zones A, B, and C):
•    for one month 160 PLN,
•    for six months 800 PLN,
•    for one year 1600 PLN.

4. for subscription type E (hybrid or electric vehicles) – to be purchased after January 1, 2014:
•    for three days – PLN 1,
•    for one month – PLN 10,
•    for six months – PLN 50,
•    for one year – PLN 100.
•    The „E” type subscription gives the entitlement to free-of-charge parking also within B and C zones.”

Subscription fees for parking a vehicle in zone B

1. for subscription type I
•     for one month 10 PLN,
•     for six months 50 PLN,
•     for one year 100 PLN.

2. for subscription type N
•     for one month 10 PLN,
•     for six months 50 PLN,
•     for one year 100 PLN.

3. for subscription type PI (joint fee for parking a vehicle in zones B and C):
•     for one month 320 PLN,
•     for six months 1600 PLN,
•     for one year 3200 PLN.

4. for subscription type GK (joint fee for parking a vehicle in zones A, B, and C):
•     for one month 160 PLN,
•     for six months 800 PLN,
•     for one year 1600 PLN.

Subscription fees for parking a vehicle in zone C

1. for subscription type I
•     for one month 10 PLN,
•     for six months 50 PLN,
•     for one year 100 PLN.

2. for subscription type N
•     for one month 10 PLN,
•     for six months 50 PLN,
•     for one year 100 PLN.

3. for subscription type P
•     for one month 110 PLN,
•     for six months 550 PLN,
•     for one year 1100 PLN.

4. for subscription type PI (joint fee for parking a vehicle in zones B and C):
•     for one month 320 PLN
•     for six months 1600 PLN
•     for one year 3200 PLN

5. for subscription type GK (joint fee for parking a vehicle in zones A, B, and C):
•     for one month 160 PLN,
•     for six months 800 PLN,
•     for one year 1600 PLN.

6. for „O” vehicle ID – PLN 0.

7. for „H” vehicle ID – PLN 0. (to be obtained after January 1, 2014)

Information on subscription payments and places where the subscriptions and vehicle IDs are available:

Parking subscriptions are available only after making payments in cash at Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta (ZDiUM) cash desks (building C), or after non-cash payments (bank transfer to the bank account: 81 1020 5226 0000 6402 0416 7193,in the form of downpayments).

In the case of downpayment, payable amount must be present on the ZDiUM bank account at the moment of buying the subscription. After making a downpayment or after making payment at cash desk you need to go to room no. 301 in building C to pick up your subscription and receipt.

Source: http://en.wroclaw.spp24.pl/abonamenty/

 

 

Comment

Projekt ‘MIEJSKI SYSTEM INFORMACYJNY I AKTYWIZACYJNY DLA MIGRANTÓW’ jest współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW realizowany był w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Projekt LOKALNE POLITYKI MIGRACYJNE - MIĘDZYNARODOWA WYMIANA DOŚWIADCZEŃ W ZARZĄDZANIU MIGRACJAMI W MIASTACH był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt ‘WARSZAWSKIE CENTRUM WIELOKULTUROWE’ był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW Projekt realizowany był przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.