Posted: |
Updated: |
Rate: 0 0

Airport

Mikołaj Kopernik Airport
190 Graniczna St, 54-530 Wroclaw

Departures and Arrivals: tel. +48 71 358 13 81

Lost luggage information: tel. +48 71 358 1387

Actual flights timetable: www.airport.wroclaw.pl

Reaching the airport

By car

Mikołaj Kopernik Airport in Wroclaw is located in the south-west part of the city, approximately 10 kilometers from the city centre, close to the Bypass Highway which allows to reach the airport i.e. form the S8 road from Warsaw, and from national road no.5 from Poznań, but also form national road no. 8 and Highway A4.

By bus

City bus no. 406 rides from the Central Railway Station PKP and Central Bus Station PKS everyday each 20 minutes.
Night bus no 249 on the track Airport – Jarnołow rides three times a day.

Parking lot at the airport

Terminal offers 1500 parking places for 24 PLN a day, 59 PLN for 7-8 days directly by the terminal.

From October 10, 2014 the Airport offers 40% discount for on-line reservation, at least 5 days earlier or 20% discount when making a reservation from 1 to 4 days before the arrival.

Parking lot price list

Railways

There are 19 train stations in Wroclaw (names in Polish):
Wrocław Główny, Wrocław Brochów, Wrocław Zachodni, Wrocław Muchobór, Wrocław Nowy Dwór, Wrocław Żerniki, Wrocław Leśnica, Wrocław Kuźniki, Wrocław Stadion, Wrocław Pracze, Wrocław Mikołajów, Wrocław Popowice, Wrocław Osobowice, Wrocław Świniary, Wrocław Nadodrze, Wrocław Sołtysowice, Wrocław Psie Pole, Wrocław Zakrzów i Wrocław Pawłowice.

MPK tickets allows to travel between those points by Regional Trains (Przewozy Regionalne) and Lower Silesia Railways (Koleje Dolnośląskie). More information at: http://www.wroclaw.pl/pociagiem-z-biletem-mpk

•    PKP search engine
•    PKP Hotline - 19 757
•    Przewozy Regionalne Hotline - 703 20 20 20
•    e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (domestic trains)
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (international trains)
•    Timetable via SMS - SMS on the number 71757 (71PKP) One SMS costs 1 PLN + VAT.
•    How to buy the ticket via the Internet
System e-IC PKP Intercity umożliwia kupno biletu on-line na pociągi Express InterCity, Ekspres oraz miejsca w wagonach sypialnych i kuszetach w nocnych pociągach TLK w komunikacji krajowej.
•    PKP Intercity
•    Przewozy Regionalne (Regional Railways)
•    Koleje Dolnośląskie (Lower Silesian Railways)

Buses (PKS)

1-11 Sucha St, 50-086 Wrocław

Reaching the Central Bus Station:

•    day lines: K, 112, 113, 145, 146, 612 (sub-city);
•    night lines: 241, 243, 245, 246, 247, 249, 251, 253, 255, 257, 259;
•    trams: 8, 9, 15, 31 Plus, 32 Plus;
•    taxi (stop form Sucha St).

Buses also departutre to international destinations: UK, Germany, Czech Republic, Austria, Italy, France, Scandinavia, Spain.

Full timetable is available at: http://www.wroclaw.pl/wroclaw-pks-rozklad-jazdy

Timetable information via telephone (24h): 703 400 444 (2,58 PLN/min.)

Head of the station: +48 71 333 05 28

Control room (24): +48 71 333 05 50

The office works form Monday to Friday: 7:00-15:00

Facilities of Wrocław Central Bus Station: bar, restaurants, toilet, kiosks, pharmacy, snackbars (closed at night).

Comment

Projekt ‘MIEJSKI SYSTEM INFORMACYJNY I AKTYWIZACYJNY DLA MIGRANTÓW’ jest współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW realizowany był w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Projekt LOKALNE POLITYKI MIGRACYJNE - MIĘDZYNARODOWA WYMIANA DOŚWIADCZEŃ W ZARZĄDZANIU MIGRACJAMI W MIASTACH był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt ‘WARSZAWSKIE CENTRUM WIELOKULTUROWE’ był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW Projekt realizowany był przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.