Posted: |
Updated: |
Rate: 0 0

Forms – Download

temporary stay permit

permanent stay permit

European Union resident long term stay permit

invitations

SCHENGEN visa extensions

national visa extension

issuing/exchange of residence card

Fees

Stamp duties:

  • temporary stay and work permit – 440 PLN
  • temporary stay permit – 340 PLN
  • permanent stay permit – 640 PLN
  • EU resident long term stay permit – 640 PLN
  • national visa extension – 406 PLN
  • SCHENGEN visa extension – 30 EURO
  • invitation registry entry – 27 PLN
  • authorization – 17 PLN

Payments can be done in cash or via money transfer (it can be done in the Office – passport service hall):

Receiver: Gmina Wrocław, Plac Nowy Targ 1/8, 50-141 Wrocław
Bank account No.: PKO BP S.A. nr 82 1020 5226 0000 6102 0417 7895

Administrative fees:

Issuing/exchange of residence card costs 50 PLN.

In case of culpable loss or destruction of a residence card, exchange of the document costs 100 PLN, in case of subsequent culpable loss or destruction of the document, foreigner is charged with 150 PLN each time.

To 50% reduced price for issuing the residence card are subjected foreigners:
-    in a hard material condition
-    whose aim is to take education in high school or college on Polish territory
-    minors, who on the day of submitting an application for the exchange or issuing of the residence card were below the age of 16

Payments can be done in cash or via money transfer (it can be done in the Office – passport service hall):

Receiver: Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu
Biuro Organizacyjno-Administracyjne
Bank account No.: 42 1010 1674 0000 7122 3100 0000

 

 

Comment

Projekt ‘MIEJSKI SYSTEM INFORMACYJNY I AKTYWIZACYJNY DLA MIGRANTÓW’ jest współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW realizowany był w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Projekt LOKALNE POLITYKI MIGRACYJNE - MIĘDZYNARODOWA WYMIANA DOŚWIADCZEŃ W ZARZĄDZANIU MIGRACJAMI W MIASTACH był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt ‘WARSZAWSKIE CENTRUM WIELOKULTUROWE’ był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW Projekt realizowany był przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.