Posted: |
Updated: |
Rate: 0 0

 

 

University Legal Clinic

10/12 Więzienna Stwoj. dolnośląskie
http://poradnia.prawo.uni.wroc.pl/
Monday-Thursday: 13.30-18.00
Friday 13.30-16.30
Email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel. 71 375 20 09
Building C Faculty of Law, Administration and Economics University of Wroclaw Apt. 104

Citizen Advice Bureau (Biuro Porad Obywatelskich)

12 Szajnochy Stwoj. dolnośląskie
http://www.bpo.wroclaw.pl/
Monday, Thursday:10.00-18.00
Tuesday, Wednesday, Friday 10.00-16.00
Email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel. 71 344 84 39

Chamber of Solicitors – Lower Silesia Province

8 Włodkowica Stwoj. dolnośląskie
Mondays: 16.30-18.00

"Karta 99" Association

35B T. Kościuszki Stwoj. dolnośląskie
Monday-Wednesday 10:00-17:00
Email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel. 71 344 66 33

Comment

Projekt ‘MIEJSKI SYSTEM INFORMACYJNY I AKTYWIZACYJNY DLA MIGRANTÓW’ jest współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW realizowany był w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Projekt LOKALNE POLITYKI MIGRACYJNE - MIĘDZYNARODOWA WYMIANA DOŚWIADCZEŃ W ZARZĄDZANIU MIGRACJAMI W MIASTACH był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt ‘WARSZAWSKIE CENTRUM WIELOKULTUROWE’ był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW Projekt realizowany był przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.