Posted:Konrad Fertliński|27 November 2015 | Friday | 16:42 GMT
Updated:Konrad Fertliński|27 November 2015 | Friday | 16:44 GMT


A multicultural dialogue initiative. All year round actions aim education for tolerance, dialogue between ethnical and national groups, and preservations and promotion of regional folk based on multiculturalism of Wrocław and Lower Silesian.

Festiwal:

Olga Chrebor
tel. +48 609 73 40 44
olga@kalejdoskopkultur.pl

Katarzyna Mrozek
tel. +48 725 060 005
biuro@kalejdoskopkultur.pl

www.kalejdoskopkultur.pl

www.facebook.com/kalejdoskop.kultur

Kalejdoskop Kultur Foundation:

Olga Chrebor - President

olga@kalejdoskopkultur.pl

Katarzyna Zaremba - Vice-president

katarzyna@kalejdoskopkultur.pl

Małgorzata Chilkiewicz - Vice-president

malgorzata@kalejdoskopkultur.pl


Kalejdoskop Kultur

Address 46a Ruska St 50-079 Wroclaw
EmailThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Phone1 609 73 40 44
CityWroclaw
Provincedolnośląskie
...

Comment

Projekt ‘MIEJSKI SYSTEM INFORMACYJNY I AKTYWIZACYJNY DLA MIGRANTÓW’ jest współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW realizowany był w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Projekt LOKALNE POLITYKI MIGRACYJNE - MIĘDZYNARODOWA WYMIANA DOŚWIADCZEŃ W ZARZĄDZANIU MIGRACJAMI W MIASTACH był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt ‘WARSZAWSKIE CENTRUM WIELOKULTUROWE’ był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW Projekt realizowany był przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.