Posted: |
Rate: 0 0

On the 22nd of July 2015, the authorities of Wroclaw decided to demolish Romanian Roma settlement at Paprotna St. During their absence the area was trespassed by shovels which razed to the ground all Roma belongings. The eviction was conducted in unconscionable way and broke all norms of a dialogue and human rights.

 

The Caldarar family lived there for 7 years. However, they were not informed about the plans and the date of eviction, their belongings were disposed. The authorities of Wroclaw do not see the human tragedy in this situation, and reduce the whole operation to a matter of waste management and necessity of land clearing, constantly hiding behind the construction law, which apparently seems to be more relevant to officials that human rights.

NOMADA Association started a social campaign aiming to draw the attention to the policy of authorities of Wroclaw concerning Romanian Roma, and to force the local government to prepare local migration policy. We encourage you to support the official letter to Polish Prime Minister and to sign under the petition addressed to the Mayor of Wrocław: Stop the Demolitions! We Demand Local Migration Policies.

More information (Polish version) at: Krytyka Polityczna.

 

Tomasz Nowicki - InfoMigrator Trójmiasto

 

Comment

Projekt ‘MIEJSKI SYSTEM INFORMACYJNY I AKTYWIZACYJNY DLA MIGRANTÓW’ jest współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW realizowany był w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Projekt LOKALNE POLITYKI MIGRACYJNE - MIĘDZYNARODOWA WYMIANA DOŚWIADCZEŃ W ZARZĄDZANIU MIGRACJAMI W MIASTACH był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt ‘WARSZAWSKIE CENTRUM WIELOKULTUROWE’ był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW Projekt realizowany był przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.