Posted: |
Rate: 0 0

Center for Jewish Culture and Education at the White Stork Synagogue
Włodkowica 5a, Wrocław

Sunday, 9 November

- 14:00 - „spotkałam Ludzi” – a play based the book by Ruta Wermuth and performed by MY, an amateur theatre group from Kamienna Góra. Script and director: Jacek Bruździak | FREE ADMISSION

- 16:00 - The performance of „Czas Rozstajny” has been cancelled due to illness.

- 17:30 - „Where is My Brother? Imre Ámos and the 20th Century” – opening of an exhibit of works by Imre Ámos – „the Hungarian Chagall”, who died in the Holocaust, and works by contemporary artists inspired by his art as well as a „Meeting with…” Eva Nádor, professor at the Jewish University in Budapest, on „The Art of Imre Ámos in a Turbulent Century ” | the exhibit is organized in cooperation with the Hungarian Culture Institute | FREE ADMISSION

- 19:00 – March of Mutual Respect – official lighting of the ner tamid (eternal light) followed by the March for Mutual Respect that will begin at the courtyard in front of the White Stork Synagogue and will end at the memorial of the New Synagogue (on Łąkowa St.) that was burned in 1938.

- 20:30 - „Mordechai Gebirtig – Farewell, Cracow” – This performance highlights the works of Mordechai Gebirtig, a Jewish poet and song composer from Cracow, and is part of the “Yidish far ale – Yiddish for All” project. Texts and music: Mordechai Gebirtig; translation: Jerzy Ficowski, Aleksander Gleichgewicht; script: Bente Kahan; director: Tomasz Man; sound and music: Marek Otwinowski; set design and costumes: Anetta Piekarska-Man; performers: Alicja Kalinowska and Tomasz Leszczyński.| Tickets: 10 zł | Reservations: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., tel. 71 782 81 23

Monday to Thursday, 3-6 November

- 09:00 and 11:00 - „Mordechai Gebirtig – Farewell, Cracow” – performances for schools and other organized groups | Tickets: 10 zł | Reservations: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., tel. 71 782 81 23

Ticket reservations for the performances:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., tel. 71 782 81 23 

 

Source

Comment

Projekt ‘MIEJSKI SYSTEM INFORMACYJNY I AKTYWIZACYJNY DLA MIGRANTÓW’ jest współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW realizowany był w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Projekt LOKALNE POLITYKI MIGRACYJNE - MIĘDZYNARODOWA WYMIANA DOŚWIADCZEŃ W ZARZĄDZANIU MIGRACJAMI W MIASTACH był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt ‘WARSZAWSKIE CENTRUM WIELOKULTUROWE’ był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW Projekt realizowany był przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.