Posted: |
Updated: |
Rate: 0 0
How to certify proficiency in a language?
 
State Commission for the Certification of Proficiency in Polish as a Foreign Language is the authority responsible for certification language proficiency. Certificates issued by this institution are the only respected documents certifying the proficiency in Polish.
 
Planned examination, fees and levels
 
The examination is available to all foreigners, there is also no need for preparatory courses. Exams take place three times a year in Spring, Summer and Autumn.
 
Information on the exams on 22-23 November 2014:
 
Cracow              tel. +48 22 3933832
Łódź, Opole        tel. +48 22 393 38 25
Warsaw             tel.+48 22 393 38 49
 
Exams in 2015
 
February 7-8, 2015 Cracow, Łodź, Warsaw, Wroclaw
 
Applications and payments until 12 January 2015.
 
Following exams:
 
25-26 April 2015
 
11-12 July 2015
 
19-20 September 2015
 
21-22 November 2015
 
The exam is available on three levels of language proficiency:
B1 – basic (persons 16 years old and older)
B2 – general intermediate (persons 16 years old and older)
C2 – advanced (persons 18 years old and older)
 
In order to take up the exam fill out the application form and pay the examination fee. An email with the date and place of the exam will be sent in return.
 
The application form is available on the website www.certyfikatpolski.pl.
 
Examination fees:
B1 – basic 60 EUR
B2 – general intermediate 80 EUR
+ 20 EUR if the exam results are positive.
 
Exam results are usually available after 6 weeks.
 
Example exam tests are available on the official website of the commission:
 

Comment

Projekt ‘MIEJSKI SYSTEM INFORMACYJNY I AKTYWIZACYJNY DLA MIGRANTÓW’ jest współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW realizowany był w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Projekt LOKALNE POLITYKI MIGRACYJNE - MIĘDZYNARODOWA WYMIANA DOŚWIADCZEŃ W ZARZĄDZANIU MIGRACJAMI W MIASTACH był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt ‘WARSZAWSKIE CENTRUM WIELOKULTUROWE’ był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW Projekt realizowany był przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.