Posted: |
Updated: |
Rate: 0 0

There is a lot of translation offices in Wroclaw, providing translation form Polish and into Polish. The prices vary depending on the language (the more rare language, higher the price), type of translation (normal, sworn, professional), length of the text and type of the commision (standard or express).

Translation Agencies – Wrocław

Germanica
32 Drobnera St
Wrocław
Tel.: 71 345 35 30
Tel.: 507 187 504
www.germanica.com.pl

ePAROLE
EUROPEUM GROUP
242D Żmigrodzka, Building A
Wrocław 51-131, PL
(teren bazy NEONET, za siedzibą HASCO LEK)
+48 71 791 68 81
+48 508 055 808
Service non stop (7/24)
www.eparole.pl

Lemon
DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA

Tel. +48 71 327 64 15
Mobile +48 692 475 650
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
29/1Kotlarska St
50-120 Wrocław
www.lemonbt.pl

mTłumaczenia

34 Kościuszki St
50-012 Wrocław
tel. (+48 71) 796 40 90
tel. (+48 71) 796 40 91
www.mtlumaczenia.pl

Twój Tłumacz

1 G. Zapolskiej St, Apt. 417
50-032 Wrocław
tel.: 071 / 342 21 01  
www.twojtlumacz.pl

Ling Connect

28 Wita Stwosza St
50-149 Wrocław
tel. 71 793 77 89
www.lingconnect.pl

Sigma Tłumaczenia

7b Dworcowa St
50-456 Wroclaw
tel. 71 341 41 31
www.sigma-tlumaczenia.pl

List of sworn translators in Wrocław – Ministry of Justice

Translators listed according to languages

Translators in Wrocław

Comment

Projekt ‘MIEJSKI SYSTEM INFORMACYJNY I AKTYWIZACYJNY DLA MIGRANTÓW’ jest współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW realizowany był w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Projekt LOKALNE POLITYKI MIGRACYJNE - MIĘDZYNARODOWA WYMIANA DOŚWIADCZEŃ W ZARZĄDZANIU MIGRACJAMI W MIASTACH był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt ‘WARSZAWSKIE CENTRUM WIELOKULTUROWE’ był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW Projekt realizowany był przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.