Posted: |
Updated: |
Rate: 0 0

Emergency and Information Telephone Numbers

WWW>>

 

City Hall Information Centre

Monday - Friday, 8:00 - 18:00. The consultants also speak a fluent English.
After these hours, you will automatically get information about the Crisis Management Centre.
Hotline: 71 777 77 77

 

Wroclaw Welcomes Refugees Coalition

woj. dolnośląskie
Wroclaw Welcomes Refugees Coalition
Email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Wroclaw Centre for Social Development - INFOLINK

6 Dominikanski Sq., 50-159 Wroclawwoj. dolnośląskie
Monday-Friday: 11.00-18.00
Email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel. 71 77 24 950
Tel. +48 604 533 959

Caritas Wroclaw

Plac Katedralny 7 (Cathedral Square)
50-329 Wroclawwoj. dolnośląskie
http://www.wroclaw.caritas.pl/
Email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel. 71 32 71 300
Tel. 71 32 71 301

Association for Integration of Multicultural Society NOMADA

4/8 Paulińska St
woj. dolnośląskie
http://nomada.info.pl
Working hours:
Mondays: 16:00 – 20:00
Wednesdays: 11:00 – 16:00
Thursdays: 17:00 – 20:00
Email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel. 71 307 03 35

Comment

Projekt ‘MIEJSKI SYSTEM INFORMACYJNY I AKTYWIZACYJNY DLA MIGRANTÓW’ jest współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW realizowany był w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Projekt LOKALNE POLITYKI MIGRACYJNE - MIĘDZYNARODOWA WYMIANA DOŚWIADCZEŃ W ZARZĄDZANIU MIGRACJAMI W MIASTACH był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt ‘WARSZAWSKIE CENTRUM WIELOKULTUROWE’ był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW Projekt realizowany był przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.