Posted: |
Updated: |
Rate: 0 0
Wrocław University of Technology
Recruitment office for foreigners
Building K-3, Plac Teatralny 2; Apt.: 306, 307 and 308
(next to the Opera and a tram stop)
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
tel. +48 71 320 37 11, 320 31 70, 320 44 39
fax. +48 71 320 35 70

Recruitment department

27 Wybrzeże Wyspiańskiego St
50-370 Wrocław

Student support service

I and II grade students
Agata Gwiazda
27 Wybrzeże Wyspiańskiego St
50-370 Wrocław
Building A-1, Apt. 144
tel. +48 71 320 46 72
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
Doctoral studies
 
Danuta Bugajna
27 Wybrzeże Wyspiańskiego St
50-370 Wrocław
Building A-1, Apt. 152
tel. +48 71 320 34 56
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
University of Wrocław
 
 
Students office
 
1 Uniwersytecki Sq. (main building), Apt. 113 127, 128
50-137 Wrocław
tel. +48 71 375 27 17 (scholarships for foreigners)
fax. +48 71 375 28 20, +48 71 372 56 06
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Wrocław University of Economics

“Now Wrocław” Project

Wroclaw University of Economics
118/120 Komandorska St
Building E, Apt. 308
53-345 Wrocław
Poland
tel. + 48 71 368 0892
tel. + 48 71 368 0893
tel. + 48 71 368 0894
tel. + 48 71 368 0895
tel./fax + 48 71 368 0895
skype: Biuro.terazwroclaw
е-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Official website
 
 
 
 
 
 
Chinese version

Wrocław University of Environmental

Recruitment for foreigners

Wroclaw Medical University

Recruitment for foreigners

Studies in English

Other public universities in Wroclaw

Karol Lipiński University of Music in Wroclaw

ENGLISH DIVISION OFFICE:
Mariola Kalinowska, tel. 71 31 00 514
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Official website

Academy of Fine Arts in Wrocław

Official website

University School of Physical Education in Wroclaw
 
Tadeusz Kościuszko Land Forces Military Academy
 
Some of the private universities:
 
University of Lower Silesia
 
 
The International University of Logistics and Transport in Wroclaw
 
 
 
 
WSB Schools of Banking
 
 
 
University of Business in Wroclaw
 
 
College of Management “Edukacja”
 

Comment

Projekt ‘MIEJSKI SYSTEM INFORMACYJNY I AKTYWIZACYJNY DLA MIGRANTÓW’ jest współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW realizowany był w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Projekt LOKALNE POLITYKI MIGRACYJNE - MIĘDZYNARODOWA WYMIANA DOŚWIADCZEŃ W ZARZĄDZANIU MIGRACJAMI W MIASTACH był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt ‘WARSZAWSKIE CENTRUM WIELOKULTUROWE’ był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW Projekt realizowany był przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.