Calendrier des événements
Aktualności | Varsovie
A ajouté: |

„Imigranci sukcesu” to cykl ilustrowanych zdjęciami wywiadów z cudzoziemcami o drodze, jaką musieli przebyć, zanim zaadaptowali się w nowym miejscu. Historie obcokrajowców, którzy odnieśli sukces zawodowy w Polsce, zostały zebrane w ramach projektu „Pierwszy krok integracji” Stowarzyszenia Vox Humana.

 

Efektem końcowym projektu jest wystawa, na której przedstawione są portrety i historie obcokrajowców mieszkających w Polsce. Wśród nich są pracownicy naukowi, architekci, artyści, właściciele restauracji, pracownicy organizacji pozarządowych. Łączy ich to, że dzięki swojej sile, determinacji i wytrwałości pokonują przeszkody i osiągają sukcesy. Ponad połowa bohaterów to osoby pochodzące z krajów byłego bloku wschodniego: Białorusi, Ukrainy, Gruzji, Armenii.

Celem projektu jest podniesienie poziomu wiedzy polskiego społeczeństwa na temat imigrantów, przełamywanie stereotypów i budowanie dialogu międzykulturowego oraz pozytywnego wizerunku cudzoziemców w Polsce. Autorzy wystawy pragną pokazać, że różnorodność kulturowa jest bogactwem, które może pozytywnie i twórczo wpływać na relacje społeczne. Ponadto chcą zwrócić uwagę na fakt, iż imigranci mają wiele do zaoferowania społeczeństwu przyjmującemu.

Wystawa prezentowana będzie podczas 8. edycji Festiwalu Filmów Rosyjskich "Sputnik" we współpracy z Fundacją Vox Humana.

Wystawa potrwa od 20 do 30 listopada 2014 roku.

Miejsce: Kino Kinoteka, Plac Defilad 1, Warszawa

Wystawa "Imigranci sukcesu" powstała w ramach projekt “Pierwszy krok integracji” współfinansowanego przez Europejski Fundusz na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich i Budżet Państwa.

Więcej o projekcie: http://www.voxhumana.pl/?projekt-pierwszy-krok-integracji,132 

Źródło: Organizator - Stowarzyszenie Vox Humana

Laissez un commentaire

Actualités
Archives

Projekt ‘MIEJSKI SYSTEM INFORMACYJNY I AKTYWIZACYJNY DLA MIGRANTÓW’ jest współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW realizowany był w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Projekt LOKALNE POLITYKI MIGRACYJNE - MIĘDZYNARODOWA WYMIANA DOŚWIADCZEŃ W ZARZĄDZANIU MIGRACJAMI W MIASTACH był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt ‘WARSZAWSKIE CENTRUM WIELOKULTUROWE’ był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW Projekt realizowany był przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.