Calendrier des événements
Aktualności | Lublin

Mieszkańcy Lublina będą mogli zostać urzędnikami i zdecydować, które inwestycje zostaną zrealizowane. We wrześniu odbędzie się Gra o budżet.

 

Gra o Budżet to narzędzie symulacyjne zainspirowane “Budget Games”, która od 2011 pomaga mieszkańcom i władzom amerykańskiego San Jose w prowadzeniu dyskusji na temat budżetu miasta. W trakcie gry mieszkańcy dyskutują na temat inwestycji w swoim mieście i wspólnie decydują, które z nich są dla nich najważniejsze.

Rozgrywki w Lublinie mają przyczynić się do poprawy jakości i skuteczności komunikacji mieszkańców z władzami. Dzięki udziałowi w grze można dowiedzieć się wiele o złożoności mechanizmów budżetowych. Gra o Budżet stanowi wsparcie dla budżetu obywatelskiego, a jej podstawą jest zasada, że wszystkie zaangażowane strony są równorzędnymi partnerami.

Pierwsze rozgrywki odbędą się w Akademickim Centrum Kultury "Chatka Żaka" 22 września b.r. Aby wziąć udział w grze, należy wypełnić następujący formularz.

Laissez un commentaire

Actualités
Archives

Projekt ‘MIEJSKI SYSTEM INFORMACYJNY I AKTYWIZACYJNY DLA MIGRANTÓW’ jest współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW realizowany był w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Projekt LOKALNE POLITYKI MIGRACYJNE - MIĘDZYNARODOWA WYMIANA DOŚWIADCZEŃ W ZARZĄDZANIU MIGRACJAMI W MIASTACH był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt ‘WARSZAWSKIE CENTRUM WIELOKULTUROWE’ był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW Projekt realizowany był przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.