Dodał: |
Aktualizacja: |
Oceń: 0 0

Katarzyna Wiącek - Przygodę z prawami człowieka zaczynałam od wolontariatu we wrocławskiej grupie Amnesty International (również jako trenerka praw człowieka). Pracowałam przy projekcie "Uczę się, poznaję – zmieniam! Syklakiraw pes, prynćkiraw – paruwaw! Wielopoziomowe działania edukacyjne na rzecz społeczności romskiej z terenu Dolnego Śląska" prowadzonym przez Dom Spotkań im. Angelusa Silesiusa.

Współpracowałam z wieloma wrocławskimi NGO'sami m.in. ze Stowarzyszeniem Nomada, Stowarzyszeniem Generacje. Byłam uczestniczką Szkoły Inicjatyw Strażniczych - Watchdog Polska. Należę do wrocławskiej Koalicji 'Wrocław Wita Uchodźców' (www.wroclaw-wita-uchodzcow.pl).

Z wykształcenia historyczka sztuki, z zamiłowania graficzka, krytyczka architektury, feministka. W wolnym czasie prowadzę bloga o anarchitekturze (anarchitektura.tumblr.com)

Konrad Fertliński - tłumacz angielskiego

Skomentuj

Projekt ‘MIEJSKI SYSTEM INFORMACYJNY I AKTYWIZACYJNY DLA MIGRANTÓW’ jest współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW realizowany był w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Projekt LOKALNE POLITYKI MIGRACYJNE - MIĘDZYNARODOWA WYMIANA DOŚWIADCZEŃ W ZARZĄDZANIU MIGRACJAMI W MIASTACH był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt ‘WARSZAWSKIE CENTRUM WIELOKULTUROWE’ był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW Projekt realizowany był przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.