Dodał: |
Aktualizacja: |
Oceń: 0 0

Jesteśmy grupą ludzi, których łączą idee wielokulturowości i poszanowania praw człowieka.

Mając na względzie wielokulturowe tradycje naszego kraju oraz przykłady dobrych praktyk
z zagranicy, chcemy, by Polska stała się krajem otwartym na różnorodność kulturową
i świadomym wartości z niej płynących.

Zmierzamy do udogodnienia przebiegu adaptacji kulturowej obcokrajowcom przybywającym do naszym kraju. Jednocześnie wykonujemy też zadania przygotowujące Polaków
do pełnienia roli społeczeństwa przyjmującego. Pragniemy budować pozytywny dyskurs wokół zagadnienia migracji oraz wpływać na tworzenie uwarunkowań społecznych
i prawnych sprzyjających udanej integracji.

W tym celu prowadzimy działania na rzecz zmiany systemu prawnego (podejmujemy akcje uświadamiające i nadzorcze, dążymy do wypracowania nowych rozwiązań legislacyjnych) oraz inicjujemy przedsięwzięcia edukacyjne i artystyczne promujące dziedzictwo różnych kultur. Ponadto bezpośrednio wspieramy procesy integracji zagranicznych migrantów m.in. poprzez udzielanie informacji czy pomoc w przejściu przez procedury pobytowe.

Działamy głównie lokalnie w organizacjach pozarządowych  w różnych miastach w Polsce. 

Reprezentujemy:

Niniejszy portal jest jednym z efektów naszej współpracy. 

Aby dowiedzieć się więcej o platformie – przejdź do zakładki ‘O stronie - idea

Informacje na temat osób tworzących platformę znajdują się w dziale ‘Redakcja