Dodał: |
Aktualizacja: |
Oceń: 0 0

Strefa płatnego parkowania

Za parkingi odpowiada Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu
ul. Długa 49, 53 - 633 Wrocław
Biuro Obsługi Interesanta
tel. +48 71 376 07 34 lub 376 07 92
www.zdium.wroc.pl

Opłaty za parkowanie w strefie płatnego parkowania należy dokonywać w automatach parkingowych. Można płacić bilonem, kartami płatniczymi, telefonem komórkowym lub URBANCARD.

UWAGA - automaty nie wydają reszty.Po uiszczeniu opłaty, automat parkingowy wydrukuje dla kierowcy potwierdzenie – bilet parkingowy, który należy umieścić za przednią szybą pojazdu, w sposób umożliwiający przeprowadzenie kontroli.

Przy uiszczaniu opłaty za pomocą operatorów mobilnych: mPay, mobiParking lub Skycash kierowca powinien umieścić za przednią szybą wewnątrz pojazdu identyfikator konkretnego operatora (do pobrania w Zarządzie Dróg i Utrzymania Miasta i biurze obsługi klienta City Parking Group).

Parkomat personalizuje bilet parkingowego dzięki wprowadzeniu za pomocą klawiatury numeru rejestracyjnego pojazdu, za którego opłata będzie wnoszona.
Numer rejestracyjny pojawia się na wydruku zakupionego biletu parkingowego.

UWAGA! System wymaga wprowadzenia 7 znaków numeru rejestracyjnego. Jeśli numer  rejestracyjny Twojego pojazdu jest 5 cyfrowy - wprowadź na końcu znaki 00 (dwa zera). Jeśli numer rejestracyjny Twojego pojazdu jest dłuższy niż 7 cyfrowy, nie wprowadzaj pozostałych znaków.

Opłaty za parkowanie pojazdów w strefie płatnego parkowania obowiązują w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 - 18.00 a w soboty w godzinach 9.00 - 14.00.

Stawki opłat w strefie A:
1) w pierwszej godzinie parkowania w wysokości 3,00 zł za godzinę parkowania, ze zróżnicowaniem opłaty ze względu na czas parkowania:
a) za pierwsze rozpoczęte 20 minut parkowania w wysokości 0,50 zł,
b) za drugie rozpoczęte 20 minut parkowania w wysokości 0,50 zł,
c) za trzecie rozpoczęte 20 minut parkowania w wysokości 2,00 zł.
2) w drugiej godzinie parkowania w wysokości 3,60 zł za godzinę parkowania;
3) w trzeciej godzinie parkowania w wysokości 4,30 zł za godzinę parkowania;
4) w czwartej i każdej następnej godzinie parkowania w wysokości 3,00 zł za godzinę parkowania.

Stawki opłat w strefie B:
1) w pierwszej godzinie parkowania w wysokości 3,00 zł za godzinę parkowania, ze zróżnicowaniem opłaty ze względu na czas parkowania
a) za pierwsze rozpoczęte 20 minut parkowania w wysokości 0,50 zł,
b) za drugie rozpoczęte 20 minut parkowania w wysokości 0,50 zł,
c) za trzecie rozpoczęte 20 minut parkowania w wysokości 2,00 zł.
2) w drugiej godzinie parkowania w wysokości 3,15 zł za godzinę parkowania
3) w trzeciej godzinie parkowania w wysokości 3,30 zł za godzinę parkowania
4) w czwartej i każdej następnej godzinie parkowania w wysokości 3,00 zł za godzinę parkowania.

Stawki opłat w strefie C:
1) w pierwszej godzinie parkowania w wysokości 2,00 zł za godzinę parkowania, ze zróżnicowaniem opłaty ze względu na czas parkowania
a) za pierwsze rozpoczęte 20 minut parkowania w wysokości 0,50 zł,
b) za drugie rozpoczęte 20 minut parkowania w wysokości 0,50 zł,
c) za trzecie rozpoczęte 20 minut parkowania w wysokości 1,00 zł.
2) w drugiej godzinie parkowania w wysokości 2,10 zł za godzinę parkowania
3) w trzeciej godzinie parkowania w wysokości 2,20 zł za godzinę parkowania
4) w czwartej i każdej następnej godzinie parkowania w wysokości 2,00 zł za godzinę parkowania.

Opłaty abonamentowe za parkowanie pojazdów w strefie A


1) za abonament typu I (dla podstrefy I)
a) za jeden miesiąc 10 zł
b) za pół roku 50 zł
c) za rok 100 zł

2) za abonament typu N
a) za jeden miesiąc 10 zł,
b) za pół roku 50 zł,
c) za rok 100 zł.

3) za abonamenty typu GK (opłata łączna za parkowanie w strefie A, B oraz C):
a) za jeden miesiąc 160 zł,
b) za pół roku 800 zł,
c) za rok 1600 zł.

Opłaty abonamentowe za parkowanie pojazdów w strefie B


1) za abonament typu I (dla podstrefy II, III lub IV)
a) za jeden miesiąc 10 zł,
b) za pół roku 50 zł,
c) za rok 100 zł.

2) za abonament typu N
a) za jeden miesiąc 10 zł,
b) za pół roku 50 zł,
c) za rok 100 zł.

3) za abonament typu PI (opłata łączna za parkowanie w strefie B oraz C):
a) za jeden miesiąc 320 zł,
b) za pół roku 1600 zł,
c) za rok 3200 zł.

4) za abonamenty typu GK (opłata łączna za parkowanie w strefie A, B oraz C):
a) za jeden miesiąc 160 zł,
b) za pół roku 800 zł,
c) za rok 1600 zł.

Opłaty abonamentowe za parkowanie pojazdów w strefie C


1) za abonament typu I (dla podsftrefy V, VI, VII, VIII lub IX)
a) za jeden miesiąc 10 zł,
b) za pół roku 50 zł,
c) za rok 100 zł.

2) za abonament typu N
a) za jeden miesiąc 10 zł,
b) za pół roku 50 zł,
c) za rok 100 zł.

3) za abonament typu P
a) za jeden miesiąc 110 zł,
b) za pół roku 550 zł,
c) za rok 1100 zł.

4) za abonament typu PI (opłata łączna za parkowanie w strefie B oraz C):
a) za jeden miesiąc 320 zł
b) za pół roku 1600 zł
c) za rok 3200 zł

5) za abonamenty typu GK (opłata łączna za parkowanie w strefie A, B oraz C):
a) za jeden miesiąc 160 zł,
b) za pół roku 800 zł,
c) za rok 1600 zł.

6) za identyfikator typu 0 - 0 zł.

Informacja na temat płatności za abonamenty:

Sprzedaż abonamentów parkingowych następuje wyłącznie po dokonaniu zapłaty w formie gotówkowej w kasach Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta (budynek C), lub bezgotówkowej (przelewem na rachunek bankowy nr: 81 1020 5226 0000 6402 0416 7193 w formie przedpłaty).
W przypadku przedpłaty w chwili sprzedaży abonamentu należność musi znajdować się na rachunku bankowym ZDiUM.
Po dokonaniu przedpłaty bądź wpłaty w kasie, w celu odebrania abonamentu oraz rachunku, należy udać się do pokoju nr 301 w budynku C.

 

Skomentuj

Projekt ‘MIEJSKI SYSTEM INFORMACYJNY I AKTYWIZACYJNY DLA MIGRANTÓW’ jest współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW realizowany był w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Projekt LOKALNE POLITYKI MIGRACYJNE - MIĘDZYNARODOWA WYMIANA DOŚWIADCZEŃ W ZARZĄDZANIU MIGRACJAMI W MIASTACH był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt ‘WARSZAWSKIE CENTRUM WIELOKULTUROWE’ był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW Projekt realizowany był przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.