Dodał: |
Aktualizacja: |
Oceń: 0 0

Wśród inicjatyw migranckich przeważają grupy na portalu społecznościowym Facebook oraz nieformalne spotkania we wrocławskich klubach i kawiarniach.

International Friends of Wroclaw

Organizacja skupiająca obcokrajowców mieszkających we Wrocławiu. Udziela pomocy cudzoziemcom przybywającym do Wrocławia poprzez wymianę kontaktów z resztą członków IFW

WWW >>

ul. Piłsudskiego 44a

50-001 Wrocław
tel: 882 839 234

InterNations Wrocław

Wspólnota cudzoziemców we Wrocławiu.

WWW >>

Wrocław Uncut

Niezależny portal o Wrocławiu, prowadzony przez cudzoziemców. Zawiera informacje o życiu kulturalnym, komunikacji, wskazówki i porady dla obcokrajowców pomagające poruszać się w życiu codziennym w naszym mieście.

WWW >>

Grupy i strony na Facebooku:

 

Kolorowe dzieci

Grupa zamknięta skupiająca wszystkich ciekawych świata i innych kultur oraz tych, których różnorodność straszy - może właśnie w tej grupie dostrzegą bogactwo jakie w niej tkwi.
Członkowie zajmują się budowaniem wspólnych relacji w wielokulturowym społeczeństwie oraz pokazaniem, że każdy z nas jest inny, a różnorodność jest fajna. Duży nacisk kładzie na naukę tolerancji i empatii wśród dzieci.

WWW >>

Tower of Babel (Wrocław)

International multilingual meetings in a friendly and relaxed atmosphere! :)

WWW >>

Skomentuj

Projekt ‘MIEJSKI SYSTEM INFORMACYJNY I AKTYWIZACYJNY DLA MIGRANTÓW’ jest współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW realizowany był w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Projekt LOKALNE POLITYKI MIGRACYJNE - MIĘDZYNARODOWA WYMIANA DOŚWIADCZEŃ W ZARZĄDZANIU MIGRACJAMI W MIASTACH był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt ‘WARSZAWSKIE CENTRUM WIELOKULTUROWE’ był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW Projekt realizowany był przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.