Dodał: |
Aktualizacja: |
Oceń: 0 1

Dolnośląski Urząd Wojewódzki

Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
pl. Powstańców Warszawy 1
50-951 Wrocław
(parter budynku)

Infolinia Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców: 71 340 60 58

Informacje dla cudzoziemców / Information for the foreigner / Разъяснение для иностранцев / Instruction pour les ressortissants / Роз'яснення для іноземця

Telefony:

zezwolenia na pracę 71 340 69 23, 71 340 69 37 

odbiór karty pobytu 71 340 60 98, 71 340 63 99

odbiór zaproszenia   71 340 69 53                    

legalizacja pobytu    71 340 66 55, 71 340 67 02

kierownik oddziału spraw cudzoziemców         71 340 65 87

Godziny przyjmowania:
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek - 8.00 - 16.00
środa - 8.00 - 18.00

Punkt obsługi klienta w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców (na parterze)

Po przybyciu do urzędu proszę pobrać z automatu biletowego znajdującego się obok pokoju 0139 bilet do Oddziału Obywatelstwa Polskiego.

Zadania oddziału:
- Wydawanie albo przedłużanie wizy pobytowej lub decyzji o odmowie jej wydania lub przedłużenia.
- Prowadzenie postępowań w sprawie udzielenia, odmowy udzielenia lub cofnięcia zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony, na osiedlenie się, na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich.
- Prowadzenie postępowań i wydawanie decyzji w sprawie wydalenia.
- Sprawowanie kontroli legalności pobytu cudzoziemców na terytorium RP, w zakresie niezbędnym do prowadzenia postępowań w sprawach cudzoziemców.
- Rozpatrywanie odwołań od decyzji komendanta wojewódzkiego Policji, komendanta oddziału Straży Granicznej, zobowiązujących cudzoziemca do opuszczenia terytorium państwa.
- Prowadzenie rejestrów spraw z zakresu:wiz,wydawania zezwoleń dotyczących zamieszkania na czas oznaczony,osiedlenia się,pobytu rezydenta Wspólnot Europejskich oraz wydaleń.

Formularze do pobrania:

zezwolenie na pobyt czasowy

zezwolenie na pobyt stały 

zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej

zaproszenia

przedłużenie wizy SCHENGEN

przedłużenie wizy krajowej

wydanie/wymiana karty pobytu

Zespół ds. Osób Bezdomnych i Uchodźców

przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej
ul. Zachodnia 3
tel. 071 78 23 584
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

pomoc dla uchodźców >>

Wrocławskie Centrum Integracji

ul. Strzegomska 49 pok. 22 (I piętro), 
53-611 Wrocław
tel. 71 782 35 21, fax 71 782 35 12

czynne w godz. 8:00 - 16:00

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
WWW >>

 

Zespół ds. Osób Bezdomnych i Uchodźców

Zespół ds. Osób Bezdomnych i Uchodźców
email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. 71 78 23 584
przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej

Dolnośląski Urząd Wojewódzki

Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
Pl. Powstańców Warszawy 1
50-153 Wrocław

Sekretariat: pok.0151
tel.71 / 340 66 55
tel.71 / 340 67 02
faks 71 / 340 66 85
e-mail: soc@duw.plwoj. dolnośląskie
email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. 71 / 340 66 55
tel. 71 / 340 67 02
fax 71 / 340 66 85
Czytaj dalej >widok szczegółowy >

Godziny przyjmowania:
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek:
8.00-16.00
środa:
8.00-18.00

Centrum Informacji Społecznej Wrocław

ul. Strzegomska 49 pok. 22
(I piętro),woj. dolnośląskie
http://www.kontynenty.cis.wroclaw.pl
czynne w godz. 8:00 - 16:00
Centrum Informacji Społecznej Wrocław
email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. 71 782 35 21
fax 71 782 35 12

Skomentuj

Projekt ‘MIEJSKI SYSTEM INFORMACYJNY I AKTYWIZACYJNY DLA MIGRANTÓW’ jest współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW realizowany był w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Projekt LOKALNE POLITYKI MIGRACYJNE - MIĘDZYNARODOWA WYMIANA DOŚWIADCZEŃ W ZARZĄDZANIU MIGRACJAMI W MIASTACH był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt ‘WARSZAWSKIE CENTRUM WIELOKULTUROWE’ był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW Projekt realizowany był przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.