Додав: |
Оновлення: |

Форми до завантаження

дозвіл на тимчасове перебування

дозвіл на постійне проживання 

дозвіл на перебування довготермінового резидента ЄС

запрошення

продовження Шенгенської візи

продовження національної візи

видання/заміна карти побуту

Оплати

Оплати державного збору:

 • дозвіл на тимчасове перебування та працю - 440 зл
 • дозвіл на тимчасове перебування - 340 зл
 • дозвіл на постійне проживання - 640 зл
 • дозвіл на проживання довготермінового резидента ЄС - 640 зл
 • на тему продовження національної візи - 406 зл
 • на тему продовження Шенгенської візи - 30 євро (згідно курсу євро Європейського Центрального Банку)
 • запис у реєстрі запрошень - 27 зл
 • надання довіреності - 17 зл

  
оплати можна здійснювати: в касі управлінна на рахунок (існує можливість здійснення переказу в Управлінні - в залі паспортного обслуговування):

одержувач: Gmina Wrocław, Plac Nowy Targ 1/8, 50-141 Wrocław
Номер банківського рахунку : PKO BP S.A. nr 82 1020 5226 0000 6102 0417 7895
 

АДМІНІСТРАТИВНІ ЗБОРИ*:

Оплата за видання/заміну карти побуту становить 50 зл.

За зміну карти побуту у випадку, коли іноземець загубив її або знищив із власної вини - 100 злотих, а у випадку наступної такої ж ситуації, за кожним разом - 150 злотих. 

Оплата на основі пільг за видання карти побуту у розмірі 50% належиться іноземцям:

 • які знаходяться у складній матеріальній ситуації;
 • метою перебування яких є проходження науки в школі вищій ніж середня та у вищих навчальних закладах на території Республіки Польща;
 • неповнолітнім, які в день складення заяви про видання або зміну карти побуту не мали закінчених 16 років


оплати можна здійснювати: в касі управління або на банківський рахунок (існує можливість здійснення переказу в Управлінні - в залі паспортного обслуговування):

одержувач: Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu
Biuro Organizacyjno-Administracyjne
Номер банківського рахунку: 42 1010 1674 0000 7122 3100 0000

 

Коментувати

Projekt ‘MIEJSKI SYSTEM INFORMACYJNY I AKTYWIZACYJNY DLA MIGRANTÓW’ jest współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW realizowany był w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Projekt LOKALNE POLITYKI MIGRACYJNE - MIĘDZYNARODOWA WYMIANA DOŚWIADCZEŃ W ZARZĄDZANIU MIGRACJAMI W MIASTACH był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt ‘WARSZAWSKIE CENTRUM WIELOKULTUROWE’ był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW Projekt realizowany był przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.