Календар подій
Додав: |
Оновлення: |

Список підручників для вивчення польської мови як іноземної

 

Початковий Рівень

B. Bartnicka (i inni), Uczymy się polskiego. Podręcznik języka polskiego dla cudzoziemców. Część 1. Warszawa, Państwowe Wydawnictwo "Wiedza Powszechna", 1994

J. Ciechorska, Ludzie, czas, miejsca. Język polski na co dzień. Gdańsk, Pro Schola, 2001

A. Dąbrowska, R. Łobodzińska, Polski dla cudzoziemców. Wrocław, Tow. Przyjaciół Polonistyki Wrocławskiej, 1995, 1998 (wyd. 2 popr. i uzup.)

A. Janowska, M. Pastuchowa, Dzień dobry. Podręcznik do nauki języka polskiego dla początkujących. Katowice, "Śląsk" Sp.z o.o., 1999

J. Kucharczyk, Zaczynam mówić po polsku. Łódź, Agencja WINO, 1992

S. Mędak, Chcę mówić po polsku. Polish for the Beginners. Warszawa, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1997

W. Miodunka, Cześć, jak się masz? A Polish Language Textbook for Beginners. Kraków, Universitas, 1998 (wyd. popr. i rozsz.), 2001 (вид.4 з диском 
CD)

W. Miodunka, Uczmy się polskiego. Let's Learn Polish. Część 1. Warszawa, Polska Fundacja Upowszechniania Nauki, 1996 (відео курс)

B. Rudzka, Z. Goczołowa, Wśród Polaków. Podręcznik języka polskiego dla cudzoziemców. Część 1. Lublin, Katolicki Uniwersytet Lubelski, 1992 (вид.3)

Середній Рівень


E. Bajor, E. Madej, Wśród ludzi i ich spraw. Kurs języka polskiego jako obcego dla humanistów (poziom średnio zaawansowany). Warszawa-Łódź, Wydawnictwo Naukowe PWN, 1999
 
B. Bartnicka, G. Dąbkowski, W. Jekiel, Uczymy się polskiego. Podręcznik języka polskiego dla cudzoziemców. Część 2 Kielce, Agencja Komputerowa Grzegorz Dąbrowski, 1994

M. Gołkowski (i inni), "Gdybym znał dobrze język polski...". Warszawa, Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego, 1991

J. Kucharczyk, Już mówię po polsku. Łódź, Agencja WING, 1994 (потаткові та середні групи)

E. Lipińska , E. G. Dęmbska,Kiedyś wrócisz tu... A Polish Language Textbook for Intermediate. Kraków, Universitas, 1997 (вищі середні групи)

W. Martyniuk,"Mów do mnie jeszcze". Podręcznik języka polskiego dla średniozaawansowanych. Kraków, Uniwersytet Jagielloński, 1991 (wyd. 3) (нищі середні групи)

W. Miodunka, Uczmy się polskiego. Let's Learn Polish. Część 2. Warszawa, Polska Fundacja Upowszechniania Nauki, 1996 (курс відео)

B. Rudzka, Z. Goczołowa, Wśród Polaków. Podręcznik języka polskiego dla cudzoziemców. Część 2. Lublin, KUL, 1988 (середні вищі та просунуті групи)

D. Gałyga, Ach, ten język polski. ćwiczenia komunikacyjne dla początkujących (версія з ангійськомовними коментарями)

M. Szelc-Mays, Coś wam powiem. Ćwiczenia komunikacyjne dla grup średnich (з ангійськомовними коментарями)

 

Просунутий Рівень


B. Ligara, Rendez-vous z kulturą polską. Podręcznik języka polskiego dla humanistów. Część  2. Kraków, UJ, 1990

W. Śliwiński, To właśnie Polska. Podręcznik języka polskiego dla humanistów. Kurs dla zaawansowanych. Część 1. Kraków, UJ, 1991 (wyd. 2)

 

Вивчення граматики

Formy i normy, czyli poprawna polszczyzna w praktyce. Praca zbiorowa pod redakcją naukową Katarzyny Mosiołek-Klosińskiej. Warszawa, Wyd.FELBERG SJA, 2001

P. Garncarek, Czas na czasownik. Materiały do nauczania języka polskiego jako obcego. Polish Yerbs-Forms and Usage. Kraków, Universilas, 2001

S. Hrabcowa, Ćwiczenia gramatyczne z języka polskiego. Łódź, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, 1999 (вид. 9)

T. Iglikowska, Ćwiczenia gramatyczno - leksykalne na lektoraty języka polskiego dla cudzoziemców. Warszawa, Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego, 1995

M. Kita, Wybieram gramatykę ! Gramatyka języka polskiego w praktyce ( dla cudzoziemców zaawansowanych). T. 1- Katowice, Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, 1998

B. Klebanowska, Synonimia składniowa. Ćwiczenia dla cudzoziemców. Warszawa, Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego, 1995 (вид. 2)

K. Kozak, J. Pyzik, Ćwiczenia z gramatyki funkcjonalnej języka polskiego dla cudzoziemców. Cześć 1. Czasownik. Kraków, UJ, 1994 (вид. 5)

J. Lechowicz, J. Podsiadły, Ten, ta, to. Ćwiczenia nie tylko gramatyczne dla cudzoziemców. Łódź, Wyd. WING, 2001

M. Pasieka, Język polski dla cudzoziemców. Ćwiczenia dla początkujących. Wrocław, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, 2001

J. Pyzik, Ćwiczenia z gramatyki funkcjonalnej języka polskiego dla cudzoziemców. Część Imiona. Kraków, UJ, 1993 (вид. 4)

J. Pyzik, Przygoda z gramatyką. Fleksja i slowotwórstwo imion. Kraków, Universitas, 2000

M. Szelc-Mays, E. Rybicka, Słowa i słówka. Podręcznik do nauczania słownictwa i gramatyki dla początkujących. Kraków, Wyd. EXE, Grupa Filip Nilborn, 1997

Вивчення лексики

M. Chłopicka, P. Fornelski, Brak mi słów. Podręcznik do nauczania obcokrajowców słownictwa języka polskiego, pod red. W. Miodunki. Część L Słownictwo tematyczne. Kraków, UJ, 1991 (вид. 3)

P. Lewiński, Oto polska mowa. Wrocław, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, 2001

E. Rybicka, Nie taki diabeł straszny. Podręcznik frazeologii polskiej dla obcokrajowców. Kraków, UJ, 1994 (вид. 2)

A. Seretny, A co to takiego? Obrazkowy słownik języka polskiego. Kraków, UJ, 1993

M. Skarżyński, Mały słownik słowotwórczy języka polskiego dla cudzoziemców. Kraków, UJ, 1989

M. Szelc-Mays, E. Rybicka, Słowa i słówka. Podręcznik do nauczania słownictwa i gramatyki dla początkujących. Kraków, Wyd. EXE, Grupa Filip Nilborn, 1997

M. Szelc-Mays, Nowe słowa - stare rzeczy. Podręcznik do nauczaniasłownictwa języka polskiego dla cudzoziemców. Kraków, Wyd. Zakonu Pijarów, 1999

 

Читання та розуміння

U. Czarnecka, M. Gaszyńska, Zrozumieć Polskę. Ćwiczenia w czytaniu dla studentów zaawansowanych. Cześć 1. Kraków, UJ, 1990

U. Czarnecka, M. Gaszyńska, Polubić Polskę. Ćwiczenia w czytaniu dla studentów zaawansowanych. Część 2. Kraków, UJ, 1992

E. Gałdyn, H. Zwolski, Od słowa do słowa. Warszawa, Wyd. Polonia, 1988

 

Мовлення

D. Gałyga, Ach, ten język polski! Ćwiczenia komunikacyjne dla początkujących. Kraków, Universitas, 2001 (з диском CD)

P. Lewiński, Oto polska mowa. Wrocław, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, 2001

W. Martyniuk, "Mów do mnie jeszcze". Podręcznik języka polskiego dla średnio zaawansowanych. Kraków, Uniwersytet Jagielloński, 1991 (вид. 3)

W. Martyniuk, Samo życie! Plansze. Kraków, UJ, 1986

T. Pelc, Teraz polski. Gry i ćwiczenia komunikacyjne. Część . Łódź, Wyd. WING, Agencja HAKOM, 1997

Powiedzmy to sobie. Ćwiczenia form wypowiedzi dla studentów zaawansowanych pod red. Marka Zinunaka. Kraków, Uniwersytet Jagielloński, 1995.

B. Serafin, A. Achtelik, Miło mi panią poznać. Język polski w sytuacjach komunikacyjnych. Katowice, Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, 2001

M. Szelc-Mays, Coś wam powiem... Ćwiczenia komunikacyjne dla grup średnich. Kraków, Universitas, 2001 (з диском CD)

Писання


U. Awdiejew, E. Dąmbska, E. Lipińska, Jak to napisać? Ćwiczenia redakcyjno-stylistyczne dla studentów polonijnych. Kraków, UJ, 1992 (вид. 2)

M. Wójcikiewicz, Piszę, więc jestem. Podręcznik kompozycji i redakcji tekstów. Kraków, UJ, 1993

E. Lipińska, Nie ma róży bez kolców. Ćwiczenia ortograficzne dla cudzoziemców. Orthographic Exercises for Foreigners. Kraków, Universitas, 1999

R. Sinielnikoff, E. Prechitko, Wzory listów polskich

 

Тести


S. Mędak, Język polski a la carte. Wybór testów z języka polskiego dla obcokrajowców. Kraków, UJ, 1995

Підручники для дітей


W. Makarski przy współpracy A. Dobak, Baw się z nami. Podręcznik do nauki języka polskiego dla szkół polonijnych. Cz. 1. Lublin, Redakcja Wydawnictw KUL, 1999

Граматика для іноземців

B. Bartnicka, H. Satkiewicz, Gramatyka języka polskiego. dla cudzoziemców. Warszawa, Wiedza Powszechna, 1990

Z. Kaleta, Gramatyka języka polskiego dla cudzoziemców. Kraków, UJ, 1999

A. Nagórko, Zarys gramatyki polskiej (ze słowotwórstwem). Warszawa, Wyd. Naukowe PWN, 1998 (вид. 3 розширене)

Література та культура

L. S. Kolek, Polish Culture an Historical Introduction. Lublin, Wyd. UMCS, 1997

M. J. Mikoś, Literatura polska od średniowiecza do końca XVIII wieku. Antologia w języku polskim i angielskim. Warszawa, Constans, 1999

L. A. Polakiewicz, Intermediute Polish. A Cultural Reader with Exercises. Lublin, Wyd. UMCS, 1999

Словники для іноземців

B. Bartnicka, R. Sinielnikoff, Słownik podstawowy językapolskiego d!a cudzoziemców. Kielce, Wyd. TAKT, 1999

Ilustrowany słownik języka polskiego pod red. Elżbiety Soból. Warszawa, Wyd. Naukowe PWN, 1999

Z. Kurzowa, Ilustrowany słownik podstawowy języka polskiego wraz z indeksem pojęciowym wyrazów i ich znaczeń. Kraków, Universitas, 1999

Z. Kurzowa, Tackling Polish Verbs. Kraków, Wyd. Baran i Suszczyński, 1997

S. Mędak, Słownik form koniugacyjnych czasowników polskich. Kraków, Universitas, 1997

Z. Saloni, Czasownik polski. Odmiana. Słownik. Warszawa, Wiedza Powszechna, 2001

 

Коментувати

Новини
Архів

Projekt ‘MIEJSKI SYSTEM INFORMACYJNY I AKTYWIZACYJNY DLA MIGRANTÓW’ jest współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW realizowany był w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Projekt LOKALNE POLITYKI MIGRACYJNE - MIĘDZYNARODOWA WYMIANA DOŚWIADCZEŃ W ZARZĄDZANIU MIGRACJAMI W MIASTACH był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt ‘WARSZAWSKIE CENTRUM WIELOKULTUROWE’ był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW Projekt realizowany był przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.