Календар подій
ПІДТРИМКА | Вроцлав
Додав: |
Оновлення: |

Безкоштовні юридичні поради:

Офіс Порад для Громадян
Вроцлав, вул. Szajnochy 12
Тел. 71 344 84 39
Понеділок, четвер в год. 10.00 - 18.00
Вівторок, середа, п'ятниця в год. 10.00 - 16.00.

Юридична Університетська Порадня
Вроцлав, вул. Więzienna 10/12
(будинок Відділу Права, Адміністрації та Економіки Вроцлавського Університету, кімната 104)
понеділок - четвер в год. 13:30-18:00
п'ятниця в год. 13:30 - 16:30
Тел. 71 375 20 09
Порадня не надає порад телефонним шляхом

Нижньосилезьке Товариство Допомоги Жертвам Злочинів "Karta 99"
Вроцлав, вул. T. Kościuszki 35B
Тел. 71 344 66 33
чинне: понеділок - середа в год. 10:00-17:00

Районна Дільниця Юридичних Консультантів
Вроцлав, вул. Włodkowica 8
50-072 
Тел. 71 793 70 94
чинне: понеділок 16.30 - 18.00
www.oirp.wroclaw.pl

Коментувати

Новини
Архів

Projekt ‘MIEJSKI SYSTEM INFORMACYJNY I AKTYWIZACYJNY DLA MIGRANTÓW’ jest współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW realizowany był w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Projekt LOKALNE POLITYKI MIGRACYJNE - MIĘDZYNARODOWA WYMIANA DOŚWIADCZEŃ W ZARZĄDZANIU MIGRACJAMI W MIASTACH był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt ‘WARSZAWSKIE CENTRUM WIELOKULTUROWE’ był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW Projekt realizowany był przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.