Dodał: |
Aktualizacja: |

Każdego roku polskie uniwersytety przyjmują coraz więcej cudzoziemców. W efekcie tego nowi studenci spotykają się z różnymi problemami i mają pytania, na które na początku nie mogą sami odpowiedzieć.

Na każdym uniwersytecie studenci mają zazwyczaj mają w ramach wydziału opiekuna, który udziela informacji i odpowiada na pytania. Jeżeli takiego wyznaczonego opiekuna nie ma, to pomóc może inna osoba, np. student z wydziałowego samorządu studenckiego, który chce pomóc nowym studentom.

W tym roku na uniwersytet, na którym studiuję, przyjechało o wiele więcej osób niż w poprzednich latach. I jak to zwykle bywa, prawie wszyscy zwracali się z pytaniami do mnie. Moim zdaniem także dlatego, że rozmowa ze studentami–rówieśnikami jest o wiele łatwiejsza niż z opiekunami lub wykładowcami. Szczególnie jeżeli osoba, do której obcokrajowcy się zwracają, rozmawia w ich języku. Wtedy jest łatwiej podwójnie.

Najczęstsze pytania i odpowiedzi

 1) Skąd wziąć rozkład zajęć?

Rozkład zajęć zazwyczaj można znaleźć na stronie internetowej uczelni. Oczywiście pierwszego dnia po przyjeździe nie wszyscy studenci o tym wiedzą, a nawet jeśli wiedzą, to często nie mogą wejść na tę stronę, bo jeszcze nie posiadają numeru albumu. W takim wypadku najlepiej pójść bezpośrednio do sekretariatu i poprosić osobiście o rozkład zajęć.

2) Czym jest numer albumu i do czego jest potrzebny?

Numer albumu to swego rodzaju numer identyfikacyjny, który jest nadawany każdemu studentowi:

a) dzięki niemu można sprawdzić rozkład zajęć

b) numer ten widoczny jest na legitymacji i w indeksie

c) jest potrzebny w celu identyfikacji studenta – może się np. zdarzyć, że na uczelni studiuje kilka osób o tym samym imieniu i nazwisku

 
3) W jaki sposób można opłacić studia i akademik?

a) ze swojego konta bankowego zrobić przelew na własne subkonto na uczelni

b) przyjść na pocztę i wypełnić przelew

4) W którym banku można założyć konto?

Student obcokrajowiec, który ukończył 18. rok życia, może założyć konto bankowe prawie we wszystkich bankach. Przykładowo w Kielcach wielu studentów wybiera Bank Pekao i ING Bank, ponieważ w innych bankach wymagany jest PESEL, którego wiele przyjezdnych osób nie posiada.

 5) Czym jest subkonto?

Subkonto to konto studenta, na które wpływają opłaty, np. za studia lub akademik. Jeżeli płacisz za akademik, to wpisujesz swój numer subkonta, aby od razu było wiadomo, kto za co płaci.

6) Jak wypełnić przelew?

Poniżej znajduje się przykład wypełnienia przelewu za akademik. Wszystko należy wypełnić dużymi drukowanymi literami.

 

- Linijki 1 i 2 – trzeba wpisać nazwę uniwersytetu

- Linijka 3 – wpisujemy numer swojego subkonta (patrz pyt. „Czym jest subkonto?”). Subkonto można znaleźć na stronie internetowej uczelni

- Linijka 4 – wpisujemy kwotę

- Linijka 5 – słownie, drukowanymi literami wpisujemy kwotę , która została wpisana w pozycji 4

-Linijka 6 – wpisujemy swoje imię i nazwisko

- Linijki 7 i 8 – wpisujemy nazwę domu studenta, ulicę, numer domu i miasto

- Linijka 9 – wpisujemy, za co płacimy i za który miesiąc

7) Jakie dokumenty należy wypełnić, żeby otrzymać stypendium socjalne od uniwersytetu?

Zazwyczaj wszystkie wnioski dostępne są na stronie internetowej wydziału, razem z dokładną informacją o tym, co i jak należy wypełnić. Nie trzeba jednak zapominać, że jest się cudzoziemcem – wszystkie dokumenty muszą być przetłumaczone na język polski.

Wnioski o takie stypendium mogą składać osoby posiadające Kartę Polaka.

Skomentuj

Film Zobacz-Zrozum-Zareaguj (3Z)
ROMOWIE rumuńscy
Filmik z IV Forum ds. Lokalnych Polityk Migracyjnych we Wrocławiu

Aktualności
Archiwum

Projekt ‘MIEJSKI SYSTEM INFORMACYJNY I AKTYWIZACYJNY DLA MIGRANTÓW’ jest współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW realizowany był w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Projekt LOKALNE POLITYKI MIGRACYJNE - MIĘDZYNARODOWA WYMIANA DOŚWIADCZEŃ W ZARZĄDZANIU MIGRACJAMI W MIASTACH był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt ‘WARSZAWSKIE CENTRUM WIELOKULTUROWE’ był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW Projekt realizowany był przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.