Wg danych Eurostatu

Dodał: |
Aktualizacja: |

Pod koniec 2013 roku w Polsce mieszkało legalnie na stałe 121,2 tys. cudzoziemców, jak wynika z danych Urzędu ds. Cudzoziemców, wydającego karty pobytu. Statystyki te nie uwzględniają osób przebywających w Polsce nielegalnie, ale również grup przyjeżdżających do legalnej pracy sezonowej, które zostają w kraju dłużej niż pół roku.

Z raportu Fundacji Ośrodka Badań nad Migracjami wynika, że imigranci w Polsce najczęściej osiedlają się w większych miastach, w których mieszczą się zagraniczne firmy zatrudniające cudzoziemców lub wyższe uczelnie.

W województwie dolnośląskim mieszka 7,5 % cudzoziemców z kartami stałego pobytu.Największą grupę narodowościową stanowią Ukraińcy, kolejną - Koreańczycy (799 osób - z racji wybudowania fabryki LG oraz jego podwykonawców w Kobierzycach).

Cudzoziemcy potrzebujący wsparcia, mogą zwrócić się do różnego rodzaju organizacji pozarządowych - choć wciąż Wrocław, pretendujący do miana wielokulturowego miasta, ma wiele do zrobienia w zakresie promocji działań partycypacyjnych z samymi cudzoziemcami. Pomocy imigrantom mogą udzielić: urzędy lub wydziały ds. cudzoziemców, ośrodki pomocy społecznej, ambasady, konsulaty, instytuty oraz organizacje pozarządowe specjalizujące się w tematyce migracyjnej. Powstają również formalne i nieformalne grupy zakładane przez samych migrantów (działające często na portalu społecznościowym Facebook).

Imigranci mogą zwrócić się do Stowarzyszenia na rzecz Integracji Społeczeństwa Wielokulturowego NOMADA, które realizuje projekt SUKURS: "Działamy aby Wrocław był bezpieczny dla każdej osoby niezależnie od tego jaki ma paszport, kogo kocha i w jakiego boga wierzy. Przez 4 lata zebraliśmy informacje o blisko 300 atakach motywowanych uprzedzeniami – wyzwiskach, groźbach i pobiciach. Udzielamy porad prawnych poszkodowanym, towarzyszymy im na policji i w salach sądowych. Policjantom i urzędnikom opowiadamy historie poszkodowanych."

Z kolei Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego (dotowane przez Gminę Wrocław) prowadzi INFOLINK - punkt wsparcia stworzony z myślą o cudzoziemcach mieszkających we Wrocławiu, którzy spotykają się z codziennymi wyzwaniami różnego rodzaju. Zapewnia pomocy w rozwiązaniu kwestii prawnych, biznesowych, doradza w sprawach prywatnych oraz w sprawach dotyczących spędzania wolnego czasu. W punkcie Infolink można uzyskać bezpłatną pomoc w języku angielskim i innych językach.

W tej zakładce będziemy rozwijać i uzupełniać bazę danych dotyczących pomocowych organizacji zajmujących się migrantami, cudzoziemcami i uchodźcami.

 

Dodał: |
Aktualizacja: |

Dolnośląski Urząd Wojewódzki

Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
pl. Powstańców Warszawy 1
50-951 Wrocław
(parter budynku)

Infolinia Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców: 71 340 60 58

Informacje dla cudzoziemców / Information for the foreigner / Разъяснение для иностранцев / Instruction pour les ressortissants / Роз'яснення для іноземця

Telefony:

zezwolenia na pracę 71 340 69 23, 71 340 69 37 

odbiór karty pobytu 71 340 60 98, 71 340 63 99

odbiór zaproszenia   71 340 69 53                    

legalizacja pobytu    71 340 66 55, 71 340 67 02

kierownik oddziału spraw cudzoziemców         71 340 65 87

Godziny przyjmowania:
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek - 8.00 - 16.00
środa - 8.00 - 18.00

Punkt obsługi klienta w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców (na parterze)

Po przybyciu do urzędu proszę pobrać z automatu biletowego znajdującego się obok pokoju 0139 bilet do Oddziału Obywatelstwa Polskiego.

Zadania oddziału:
- Wydawanie albo przedłużanie wizy pobytowej lub decyzji o odmowie jej wydania lub przedłużenia.
- Prowadzenie postępowań w sprawie udzielenia, odmowy udzielenia lub cofnięcia zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony, na osiedlenie się, na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich.
- Prowadzenie postępowań i wydawanie decyzji w sprawie wydalenia.
- Sprawowanie kontroli legalności pobytu cudzoziemców na terytorium RP, w zakresie niezbędnym do prowadzenia postępowań w sprawach cudzoziemców.
- Rozpatrywanie odwołań od decyzji komendanta wojewódzkiego Policji, komendanta oddziału Straży Granicznej, zobowiązujących cudzoziemca do opuszczenia terytorium państwa.
- Prowadzenie rejestrów spraw z zakresu:wiz,wydawania zezwoleń dotyczących zamieszkania na czas oznaczony,osiedlenia się,pobytu rezydenta Wspólnot Europejskich oraz wydaleń.

Formularze do pobrania:

zezwolenie na pobyt czasowy

zezwolenie na pobyt stały 

zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej

zaproszenia

przedłużenie wizy SCHENGEN

przedłużenie wizy krajowej

wydanie/wymiana karty pobytu

Zespół ds. Osób Bezdomnych i Uchodźców

przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej
ul. Zachodnia 3
tel. 071 78 23 584
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

pomoc dla uchodźców >>

Wrocławskie Centrum Integracji

ul. Strzegomska 49 pok. 22 (I piętro), 
53-611 Wrocław
tel. 71 782 35 21, fax 71 782 35 12

czynne w godz. 8:00 - 16:00

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
WWW >>

 

Dodał: |
Aktualizacja: |

Stowarzyszenie na Rzecz Integracji

Społeczeństwa Wielokulturowego NOMADA

+ projekt SUKURS

Projekt Sukurs - punkt wsparcia dla osób narażonych na przemoc z nienawiści to miejsce do którego możesz przyjść, jeżeli spotkałeś/-aś się z jakąkolwiek przemocą werbalną lub fizyczną ze względu na twoje pochodzenie narodowe lub etniczne, kolor skóry, wyznanie lub jego brak, itp. albo byłeś świadkiem takiego zdarzenia.

ul. Paulińska 4/8

tel. 71 307 03 35
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

GODZINY OTWARCIA BIURA:

poniedziałek 16:00 – 20:00
środa 11:00 – 16:00
czwartek 17:00 – 20:00

+ projekt WELCOME 2 - raporty watchdogowe (strażnicze) Urzędu Wojewódzkiego, Policji, Straży Granicznej, Dworca Głównego PKP i Dworca PKS.

nomada.info.pl >>

+ strona o społeczności Romów rumuńskich zamieszkałej we Wrocławiu:

www.roma.nomada.info.pl >>

„Fundacja Ukraina”

ul. Jedności Narodowej 89
50-262 Wrocław
tel. 883 492 851, 71 788 44 50
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Projekt: Z Polską na ty. Wsparcie w integracji obywateli Ukrainy zamieszkałych na Dolnym Śląsku >>

wersja ukraińska >>

Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego - punkt porad Infolink

pl. Dominikański 6, 50-159 Wrocław
tel: 71 77 24 950, +48 604 533 959
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
poniedziałek - piątek, godz. 11.00-18.00

WWW>>

Fundacja Integracji Społecznej PROM

tel./fax 71 359 29 21  

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

WWW >>

WrOpenUp

"Celem kampanii WrOpenUp jest promowanie we Wrocławiu otwartości wobec odmienności kulturowych. Wierzymy, że wzmacniając pozytywne postawy, otwierając mieszkańców na różnorodność i wykorzystując tę otwartość, którą wielu ma w sobie, pomożemy uczynić Wrocław miastem prawdziwie europejskim i w pełni akceptującym wielokulturowość, która od lat stanowi trwały element jego krajobrazu i klimatu."

http://wropenup.wordpress.com/info >>

Caritas Wrocław

50-329 Wrocław, pl. Katedralny 7

tel/fax: 71 32 71 300, 71 32 71 301

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

www.wroclaw.caritas.pl >>

Dom Spotkań im. Angelusa Silesiusa

"Pracujemy z młodzieżą z różnych kultur, środowisk społecznych, wyznań. Nasze programy dostosowujemy do wykształcenia, potencjału intelektualnego i osobistych potrzeb. Pracujemy z innymi w duchu tolerancji, otwartości i szacunku. Jednocześnie naszym pracownikom i współpracownikom stawiamy wysokie wymagania odnośnie etyki pracy, profesjonalizmu działania i osiągania celów wypływających z misji."

ul. W. Stysia 16a
53-526 Wrocław

Tel.  71 338 07 93
        71 783 24 72
Fax: 71 793 94 68
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

www.silesius.org.pl >>

Towarzystwo im. Edyty Stein

"Dialog międzykulturowy jest podstawą organizowanych w DOMU EDYTY STEIN spotkań autorskich, działań artystycznych, wykładów, koncertów, wystaw, warsztatów, wymian międzynarodowych, a nawet kursów językowych.

W związku z tym najczęstszą formą organizowanych przez nas przedsięwzięć są różnego rodzaju spotkania międzynarodowe."

ul. Nowowiejska 38, 50-315 Wrocław

tel./fax:  71 372 09 77

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

WWW >>

Fundacja Bente Kahan

Fundacja Bente Kahan rozpoczęła działalność w roku 2006 w celu odnowienia Synagogi pod Białym Bocianem i utworzenia tam żywotnego ośrodka żydowskiej kultury i edukacji, odpowiedzialnego za upamiętnienie i zachowanie 800-letniej historii Żydów we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku.

ul. Pawła Włodkowica 5
50-072 Wrocław

tel. 71 782 81 23
tel./fax. 71 341 89 47
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Rezerwacja biletów: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

WWW >>

Fundacja Przyjaźni Polsko-Japońskiej NAMI

Fundacja prowadzi we Wrocławiu:
- stałe zajęcia językowe, plastyczne i sportowe dla dzieci
- kursy języka japońskiego i japońskiej kaligrafii – shodō
- kluby japońskich sztuk walki: kendō i iaidō
- szkoły i turnieje japońskich gier: japońskie szachy – shōgi oraz Go
- zajęcia przybliżające Japończykom polski język, kulturę i obyczaje

ul. Energetyczna 14, Wrocław

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

www.fundacja-nami.pl

Fundacja Brave Kids

Celem fundacji jest spotkanie artystycznych zespołów dziecięcych i młodzieżowych z różnych części świata, dla których praktykowanie sztuki jest formą pracy nad swoją sytuacją społeczną. Organizuje warsztaty dla dzieci pochodzących ze środowisk ubogich, z miejsc dotkniętych konfliktami społecznymi i zbrojnymi, a także grup pochodzących z państw wysoko rozwiniętych, które borykają się z problemami i chorobami cywilizacyjnym.

ul. Purkyniego 1,
50-155 Wrocław, Polska
tel .:  71 341 88 78
tel./fax:  71 344 18 16
kom.: 509 058 204
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

www.bravefestiwal.pl

Odysseas - Stowarzyszenie Greków w Polsce

Christos Zarkadas       

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.                                  

tel.: 71 3542372

Stefan Skotis           Stefan Skotis   

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.                           

tel.: 601386087 

www.odysseas.pl

Kalejdoskop Kultur

Kalejdoskop Kultur jest inicjatywą dialogu międzykulturowego. Celem całorocznych działań jest edukacja na rzecz tolerancji, budowanie dialogu wśród grup etnicznych i narodowych, a także ochrona i promocja regionalnego folkloru opartego na wielokulturowości Wrocławia oraz Dolnego Śląska. Punktem kulminacyjnym całorocznej działalności jest Festiwal Kalejdoskop Kultur będący integralną częścią Święta Wrocławia. Celem Festiwalu jest przybliżenie mieszkańcom Wrocławia dorobku artystów reprezentujących mniejszości narodowe, m.in. niemiecką, ukraińską, grecką, romską, łemkowską, żydowską, karaimską oraz bułgarską.

WWW >>

Fundacja Edukacji Międzynarodowej

ul. Zielińskiego 38, 53-534 Wrocław
 71 782 26 26
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

prowadzi Wrocław International School (WIS)

WWW >>

Fundacja Bente Kahan rozpoczęła działalność w roku 2006 w celu odnowienia Synagogi pod Białym Bocianem i utworzenia tam żywotnego ośrodka żydowskiej kultury i edukacji, odpowiedzialnego za upamiętnienie i zachowanie 800-letniej historii Żydów we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku. - See more at: http://fbk.org.pl/new/fundacja/o-fundacji/#sthash.lbytYMX9.dpuf
Fundacja Bente Kahan rozpoczęła działalność w roku 2006 w celu odnowienia Synagogi pod Białym Bocianem i utworzenia tam żywotnego ośrodka żydowskiej kultury i edukacji, odpowiedzialnego za upamiętnienie i zachowanie 800-letniej historii Żydów we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku. - See more at: http://fbk.org.pl/new/fundacja/o-fundacji/#sthash.lbytYMX9.dpuf
Dodał: |
Aktualizacja: |

Wśród inicjatyw migranckich przeważają grupy na portalu społecznościowym Facebook oraz nieformalne spotkania we wrocławskich klubach i kawiarniach.

International Friends of Wroclaw

Organizacja skupiająca obcokrajowców mieszkających we Wrocławiu. Udziela pomocy cudzoziemcom przybywającym do Wrocławia poprzez wymianę kontaktów z resztą członków IFW

WWW >>

ul. Piłsudskiego 44a

50-001 Wrocław
tel: 882 839 234

InterNations Wrocław

Wspólnota cudzoziemców we Wrocławiu.

WWW >>

Wrocław Uncut

Niezależny portal o Wrocławiu, prowadzony przez cudzoziemców. Zawiera informacje o życiu kulturalnym, komunikacji, wskazówki i porady dla obcokrajowców pomagające poruszać się w życiu codziennym w naszym mieście.

WWW >>

Grupy i strony na Facebooku:

 

Kolorowe dzieci

Grupa zamknięta skupiająca wszystkich ciekawych świata i innych kultur oraz tych, których różnorodność straszy - może właśnie w tej grupie dostrzegą bogactwo jakie w niej tkwi.
Członkowie zajmują się budowaniem wspólnych relacji w wielokulturowym społeczeństwie oraz pokazaniem, że każdy z nas jest inny, a różnorodność jest fajna. Duży nacisk kładzie na naukę tolerancji i empatii wśród dzieci.

WWW >>

Tower of Babel (Wrocław)

International multilingual meetings in a friendly and relaxed atmosphere! :)

WWW >>

Skomentuj

Projekt ‘MIEJSKI SYSTEM INFORMACYJNY I AKTYWIZACYJNY DLA MIGRANTÓW’ jest współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW realizowany był w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Projekt LOKALNE POLITYKI MIGRACYJNE - MIĘDZYNARODOWA WYMIANA DOŚWIADCZEŃ W ZARZĄDZANIU MIGRACJAMI W MIASTACH był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt ‘WARSZAWSKIE CENTRUM WIELOKULTUROWE’ był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW Projekt realizowany był przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.